O parafii

Lokalizacja
»Metropolia krakowska »Województwo małopolskie
 »Diecezja kielecka  »Powiat krakowski
  »Dekanat skalski   »Gmina Skała

Miejscowości
Cianowice, Maszyce, Niebyła, Smardzowice,
Szczodrkowice, Świńczów

Liczba wiernych
ok. 3100

Proboszcz
ks. dr Zdzisław Sideł

Wikariusz
ks. mgr Łukasz Duraj

Konto bankowe
                                                            76 8493 0004 0000 0062 2680 0001

Porządek Mszy św.

Msze św. w sanktuarium

Niedziele i święta: 7:00, 10:00, 12:00, 17:00
Poniedziałki, środy i piątki: 17:00 (czas zimowy), 18.00(czas letni)
Wtorki i czwartki: 7:00 (Październik: 17.30-z różańcem, Maj i Czerwiec: 18.00)
Soboty: 7:00 lub 17:00 (18.00)

Msze św. w kaplicy

Niedziele i święta: 8:30
Pierwszy piątek miesiąca: 7.00 i 15:00 (16.00)

Kancelaria

Kancelaria parafialna....

czynna jest od poniedziałku do soboty po Mszy św.

Zgłoszenia o pogrzebie lub do chorego o każdej porze dnia.

Kontakt

Adres
Rzymskokatolicka Parafia Matki Bożej Różańcowej
32-077 Smardzowice
ul. Kościelna 12

Telefon
12 389 20 50

E-mail
ksiądz proboszcz
administrator strony

Konto bankowe
76 8493 0004 0000 0062 2680 0001

Ogłoszenia duszpasterskie na XXIX Niedzielę Zwykłą

 1. W poniedziałek, 18.X, przypada święto św. Łukasza Ewangelisty, patrona lekarzy i pracownikach służby zdrowia.
 2. We wtorek, 19.X, pamiętamy o bł. Jerzym Popiełuszce, kapłanie i męczenniku.
 3. W środę, 20.X, oręduje za nami św. Jan Kanty, prezbiter, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uroczystość pogrzebowa: śp. Kazimiery Wabik z Krakowa: Różaniec o godz. 14.30, Msza Św. o godz. 15.00. Nowenna do Matki Bożej Smardzowickiej o godz. 17.30 połączona z różańcem.
 4. W piątek, 22.X, wspominamy św. Jana Pawła II, a także 72. rocznicę śmierci sługi Bożego kard. Augusta Hlonda, Prymasa Polski.
 5. W przyszłą niedzielę, 24.X, rozpoczniemy Tydzień Misyjny pod hasłem „Spotkaliśmy Jezusa, więc głosimy”
 6. Zbliża się Uroczystości Wszystkich Świętych i Wiernych Zmarłych. W tych dniach listopadowych w sposób szczególny pamiętamy o tych, którzy przed nami odeszli do wieczności. Jak co roku składamy za nich w zakrystii i kancelarii tzw. wypominki. Już dziś dziękujemy za uporządkowanie grobów swoich bliskich, dbałość o czystość na naszym cmentarzu, za segregację odpadów. Przypominamy, że ziemię, żywe kwiaty i trawę składamy w wyznaczonym miejscu obok kontenerów, które przeznaczone są na plastik i szkło. Dziękujemy za świadectwo kultury i szacunku wobec naszych zmarłych.
 7. Serdeczna życzenia kierujemy pod adresem jubilatów i solenizantów nowego tygodnia.

INTENCJE MSZALNE

18 - 24 PAŹDZIERNIKA 2021

PONIEDZIAŁEK - 18 PAŹDZIERNIKA (ŚW. ŁUKASZA - EWANGELISTY), 18.00
+O Boże bł. Dla ks. Łukasza z racji imienin-mieszkańcy Maszyc
+Łukasz GIL-rodzice
WTOREK - 19 PAŹDZIERNIKA (BŁ. JERZEGO POPIEŁUSZKI), 18.00
+Wiktoria, Karol, Władysław CIEŚLIK
+Klaudia BROWARNIK-siostra Patrycja z chłopakiem
ŚRODA - 20 PAŹDZIERNIKA (ŚW. JANA KANTEGO), 18.00
O Boże bł. Dla Jana i Aleksandry IBEK w 35 r. Ślubu i dla dzieci i wnuków
+Ks. Kan. Piotr BUGAJ-siostrzeniec Ryszard z rodziną
+Bogdan HERÓD (z racji ur.)-żona z dziećmi
+Rozalia PIETRUSZKA (8 r.), Mieczysław SIEMIENIEC (5 r.)-rodzina Siemieniec
+Genowefa, Jan, Zdzisław WITEK, Józefa PODOLSKA, Marianna, Stanisław MADEJ
+Katarzyna, Eugeniusz ŻUROWSCY–córka Urszula
+Józef ZDYBAŁ–sąsiedzi: Adamkowie
+Klaudia BROWARNIK–rodzina Rzepków
+Zmarłych z rodz. KOWALCZYKÓW, DUDZIŃSKICH, SZOSTKÓW, DOBIEGÓW, FURGAŁÓW, CIEŚLIKÓW, Władysław, Edward i ich rodzice- Władysława Szostek
+Stanisława KAMIŃSKA–Joanna, Grzegorz Sokołowscy z córką
+Lucjan CIEŚLIK–przyjaciel: Stanisław Przepiórka
+Wojciech IBEK–żona Aleksandra
+Anna KASPRZYK–Danuta Mazur
15.00
POGRZEB: +Kazimiera WABIK
CZWARTEK - 21 PAŹDZIERNIKA, 18.00
+Ks. Piotr BUGAJ (1 r.)-księża oraz rodzina Wąsik i Zadęckich
+Anna OSIKA (1 r.)-siostra Agnieszka z rodziną
PIĄTEK - 22 PAŹDZIERNIKA (ŚW. JANA PAWŁA II), 18.00
+Marian PICH (14 r.), Tomasz KNAPIK (17 r.)
+Bogdan DUDZIŃSKI-córka Edyta z rodziną
SOBOTA - 23 PAŹDZIERNIKA, 18.00
O Boże bł. Dla Jakuba OBROCKIEGO w 1 r. Urodzin-dziadkowie
+Józefa PĘKALA-rodzina Mazików
+Krystyna, Błażej, Tadeusz KOWALCZYK, Aleksander REGULSKI
XXX NIEDZIELA ZWYKŁA - 24 PAŹDZIERNIKA, 7.00
+Stanisława, Eugeniusz CIEŚLIK, Adam KOTOWICZ, dziadkowie: SKIBKA, CIEŚLIK
8.30 (KAPLICA)
O Boże bł. Dla Małgorzaty i Marka w 30 r. Ślubu oraz dla ich dzieci-rodzice
10.00
CHRZEST: Julia JĘDRUCH, Igor DUDZIŃSKI
O Boże bł. Dla Magdaleny i Krzysztofa GURBIEL w 1 r. ślubu
+Stanisław DEPTA
12.00
O Boże bł. Dla Edwarda i Lucyny OLESIŃSKICH w 50 r. Ślubu-syn Marcin, wnuki: Michał, Miłosz i Szymon, przyjaciele
+Łukasz OLESIŃSKI (im.)-rodzice, syn i brat
O Boże bł. Dla Ks. Łukasza z racji imienin-rodzina Olesińskich
17.00
+Tadeusz KIEŁKOWICZ, Jerzy, Andrzej FILIPSKICH
O Boże bł. Dla Józefy SKWARA w 101 r. Urodzin
INTENCJE ZGŁOSZONE W OSTATNIĄ NIEDZIELĘ LUB PÓŹNIEJ, SĄ UMIESZCZONE NA KARTCE, Z KTÓREJ KAPŁAN JE ODCZYTUJE NA POCZĄTKU MSZY ŚWIĘTEJ

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

 1. Uroczyste przyrzeczenie Duchowej Adopcji odbywa się dwa razu w roku zazwyczaj w kościele lub kancelarii parafialnej: 25 marca - Uroczystość Zwiastowania Pańskiego oraz 8 grudnia - Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Osoby, które pragną złożyć przyrzeczenie proszone są o przyniesienie świecy.
 2. Czym jest Duchowa Adopcja:- modlitwą w obronie poczętego życia - osobistym wypełnianiem Jasnogórskich Ślubów Narodu - pomocą dla osób cierpiących z powodu grzechu aborcji.
 3. Formuła przyrzeczenia Duchowej Adopcji: Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci, wiedziony(a) pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych, (ja, ....................) postanawiam mocno i przyrzekam, że od dnia .................... w Święto / Uroczystość .................... biorę w duchową adopcję jedno dziecko, którego imię Bogu jest wiadome, aby przez 9 miesięcy każdego dnia modlić się o uratowanie jego życia oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu. Postanawiam: - odmówić codzienną modlitwę w intencji nienarodzonego - codziennie odmówić jedną tajemnicę różańca - przyjąć nadto (nieobowiązkowo) postanowienia: ....................
 4. Modlitwa codzienna: Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki, Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po narodzeniu, proszę Cię w intencji tego nie narodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.
 5. Co to jest duchowa adopcja? - Duchowa adopcja jest modlitwą w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Trwa dziewięć miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej - radosnej, bolesnej lub chwalebnej (Ojcze Nasz i 10 Zdrowaś Mario) oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców. Do modlitwy można dołączyć dowolnie wybrane dodatkowe postanowienia.
 6. Jakie mogą być dodatkowe postanowienia?- Dodatkowymi postawieniami mogą być na przykład: częsta Spowiedź i Komunia Święta, adoracja Najświętszego Sakramentu, czytanie Pisma Świętego, post o chlebie i wodzie, walka z nałogami, pomoc osobom potrzebującym, dodatkowe modlitwy, (litanie, nowenny, koronki...).
 7. Czy można podejmować duchową adopcję bez dodatkowych postanowień? - Tak. Dodatkowe postanowienia nie są obowiązkowe, choć adoptujący chętnie je podejmują.
 8. Jak zrodziła się duchowa adopcja? Powstała po objawieniach w Fatimie, stając się odpowiedzią na wezwanie Matki Bożej do modlitwy różańcowej, pokuty i zadośćuczynienia za grzechy, które najbardziej ranią Jej Niepokalane Serce. W roku 1987 została przeniesiona do Polski. Pierwszy ośrodek duchowej adopcji powstał w kościele OO Paulinów w Warszawie. Stąd rozprzestrzenia się na cały kraj i poza jego granice.
 9. Jakie są owoce duchowej adopcji? - Duchowa adopcja skutecznie leczy głębokie zranienia wewnętrzne spowodowane grzechem aborcji. Pozwala matkom odzyskać wiarę w Boże Miłosierdzie, przynosząc pokój ich sercom. Jako bardzo konkretny, bezinteresowny i osobisty dar (modlitwy, ofiary i post), pomaga w szczególności ludziom młodym kształtować charakter, walczyć z egoizmem, odkrywać radość odpowiedzialnego rodzicielstwa, uzdalniając do postrzegania miłości i seksu oczyma Boga. Ucząc systematycznej modlitwy i pozytywnego działania pogłębia sens zaniedbanych praktyk ascetycznych. Może się stać czynnikiem odrodzenia wspólnej modlitwy i miłości w rodzinie.
 10. Kto może podejmować duchową adopcję? - Każdy - osoby świeckie, konsekrowane, mężczyźni, kobiety, ludzie w każdym wieku. Jedynie dzieci podejmują ją pod opieką rodziców.
 11. Ile razy można podjąć duchową adopcję? - Można podejmować ją wielokrotnie, pod warunkiem wypełnienia poprzednich zobowiązań.
 12. Czy trzeba za każdym razem składać przyrzeczenia? - Tak.
 13. Czy można adoptować więcej niż jedno dziecko? - Duchowa adopcja dotyczy jednego dziecka.
 14. Czy wiemy jakiej narodowości będzie dziecko? - Nie wiemy. Imię dziecka zna jedynie Bóg.
 15. Skąd pewność, że Bóg wysłucha mojej modlitwy? - Naszą pewność opieramy na wierze we Wszechmoc i nieograniczone Miłosierdzie Boże. Bóg jest Dawcą Życia i Jego wolą jest, by każde poczęte dziecko żyło i było otoczone miłością rodziców.
 16. Czy jest grzechem, jeżeli danego dnia zapomni się odmówić modlitwę? - Zapomnienie nie jest grzechem. Grzechem jest świadome i dobrowolne zlekceważenie składanego Bogu przyrzeczenia.
 17. Czy przerywa się duchową adopcję, gdy zaniedbało się modlitwę przez dłuższy czas? - Długa przerwa (miesiąc, dwa) przerywa duchową adopcję. Należy wtedy ponowić przyrzeczenie i starać się je dotrzymać. W wypadku krótkiej przerwy należy duchową adopcję kontynuować, przedłużając modlitwę o opuszczone dni.
 18. Czy duchową adopcję mogą podejmować osoby żyjące w związkach niesakramentalnych? - Tak, podobnie jak i osoby rozwiedzione.
 19. Czy ważna jest duchowa adopcja podjęta przez radio? - Tak.
 20. Czy przyrzeczenia duchowej adopcji muszą być składane w formie uroczystej, wyłącznie w kościele w obecności kapłana? - Wskazane jest, by przyrzeczenia były przeprowadzane uroczyście, chociaż można je złożyć także prywatnie.
 21. Czy duchową adopcję mogą podejmować osoby, które nie uczestniczyły w przygotowaniach - chore, niepełnosprawne, w sędziwym wieku? - Tak. Mogą podejmować prywatnie.
 22. W jaki sposób można złożyć przyrzeczenia prywatnie? - Odczytać formułę przyrzeczenia (najlepiej przed Krzyżem lub obrazem) i od tego momentu przez kolejnych dziewięć miesięcy odmawiać jedną dowolnie wybraną tajemnicę różańca oraz modlitwę w intencji dziecka i rodziców. Dla zapamiętania dobrze jest zapisać datę rozpoczęcia i zakończenia modlitwy.
 23. Jak krzewić modlitwę duchowej adopcji? - Pozyskać kilka osób zainteresowanych duchową adopcją, - uzyskać zgodę księdza proboszcza na przeprowadzenie przyrzeczeń duchowej adopcji w kościele, - skontaktować się z ośrodkami duchowej adopcji, gdzie można uzyskać materiały, pełne informacje oraz pomoc w przeprowadzeniu przyrzeczeń.

Komunikat o odpustach na Rok Świętego Józefa

 1. Penitencjaria Apostolska z okazji Roku Jubileuszowego na cześć Świętego Józefa, zarządzonego przez Papieża Franciszka, udzieliła daru specjalnych Odpustów wiernym odpowiednio dysponowanym i pod zwykłymi warunkami:
 2. Dyspozycja wiernego i zwyczajne, konieczne warunki do zyskania odpustu zupełnego: Oderwanie się w duchu od wszelkiego grzechu, nawet lekkiego, sakramentalna spowiedź, Komunia eucharystyczna, modlitwa zgodna z intencjami Ojca Świętego.
 3. Uczynki pobożne, z jakimi związane jest zyskanie Odpustu zupełnego z racji Roku Świętego Józefa:Wierni, którzy przez co najmniej pół godziny będą rozważać Modlitwę Pańską lub wezmą udział w jednym pełnym dniu skupienia, zawierającym rozważanie o Świętym Józefie, będą mogli otrzymać dar odpustu zupełnego; Wierni, którzy na wzór Świętego Józefa spełnią uczynek miłosierdzia względem ciała lub względem duszy, będą mogli otrzymać dar odpustu zupełnego; Wierni, którzy odmawiać będą Różaniec Święty w rodzinach i pomiędzy narzeczonymi, będą mogli otrzymać dar odpustu zupełnego; Wierni, którzy będą powierzać swoją codzienną działalność, pracę opiece Świętego Józefa, będą mogli otrzymać dar odpustu zupełnego; Wierni, którzy będą wzywać Świętego Józefa w modlitwach wstawienniczych za tych, którzy szukają pracy, aby mogli znaleźć zajęcie, oraz aby praca wszystkich ludzi była bardziej godna, będą mogli otrzymać dar odpustu zupełnego; Wierni, którzy odmawiać będą Litanię do Świętego Józefa lub Akatyst do Świętego Józefa, lub też jakąś inną modlitwę do Świętego Józefa w intencji Kościoła prześladowanego od wewnątrz i od zewnątrz oraz w intencji ulżenia wszystkim chrześcijanom, którzy cierpią prześladowania wszelkiego rodzaju, będą mogli otrzymać dar odpustu zupełnego.
 4. Odpust zupełny w dni poświęcone Świętemu Józefowi:Wierni, którzy odmówią dowolną prawnie zatwierdzoną modlitwę lub akt pobożności na cześć Świętego Józefa, szczególnie w dniach jemu poświęconych, tj.: 19 marca 2021, 1 maja 2021 r., w Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa, czy też 19 dnia każdego miesiąca i w każdą środę, będącą dniem poświęconym wspomnieniu tego Świętego, będą mogli otrzymać dar odpustu zupełnego.
 5. Odpust zupełny dla wiernych w okolicznościach pandemii COVID-19:W sytuacji publicznego zagrożenia zdrowia, rozszerza się dar odpustu zupełnego w sposób szczególny na osoby w podeszłym wieku, na chorych, umierających i wszystkich tych, którzy z usprawiedliwionych racji nie mogą wyjść z domu, a którzy odrywając się w duchu od wszelkiego grzechu oraz z intencją wypełnienia, gdy tylko to będzie możliwe, zwykłych warunków, odmówią w domu lub tam, gdzie zatrzymuje ich przeszkoda, akt pobożności na cześć Świętego Józefa, pocieszyciela chorych i Patrona Dobrej Śmierci, ofiarując z ufnością Bogu boleści i niedogodności własnego życia.

BARDZO WAŻNE INFORMACJE W KWESTII ZAGROŻENIA KORONAWIRUSEM

 1. DRODZY PARAFIANIE, w związku z panującym wyjątkowym stanem zagrożenia powodowanym przez epidemię koronawirusa, zostały wprowadzone szczególne środki ostrożności dotyczące naszego życia religijnego.
 2. Co należy wiedzieć? Msze Święte w naszej parafii w najbliższą niedzielę będą odbywać się w normalnym porządku. Należy jednak podkreślić, że osoby które w swoim sumieniu czują obawę przed zarażeniem się lub ich stan zdrowia mógłby narazić ich lub inne osoby na zarażenie są zwolnione z obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Mszy Świętej. Dotyczy to przede wszystkim osób starszych (szczególnie narażonych), dzieci oraz osoby o obniżonej odporności.
 3. Komunia Święta będzie udzielana przez kapłanów w sposób tradycyjny, w takim porządku jak bywało to do tej pory. Jeżeli jakieś osoby wyrażają chęć przyjęcia Komunii Świętej poprzez udzielenie jej "na rękę" poprosimy, aby gest wyciągniętej ręki był wyraźny i widoczny dla kapłana udzielającego Komunii.
 4. Znak pokoju przekazujmy sobie poprzez skłon głowy. Jest to gest wyrażający również nasze głębokie pojednanie z bliźnimi. Ograniczmy kontakt fizyczny.
 5. Zgodnie z zaleceniami - dla zachowania zasad higieny, kropielnice znajdujące się przy wejściach do sanktuarium nie będą napełnione wodą święconą. Nie całujemy również żadnych krzyży w kościele, jak również relikwii i stuły po przystąpieniu do Spowiedzi Świętej.
 6. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na zasady higieny i bezpieczeństwa. Zarówno przed przyjściem do kościoła jak i po powrocie do domu.
 7. Zapewniamy Was o naszej nieustannej modlitwie w intencji wszystkich chorych oraz osób, które się nimi opiekują. Nasze kapłańskie błogosławieństwo niech dotrze do wszystkich wiernych naszej parafii, a Bóg w swoim nieskończonym miłosierdziu niech nas zachowa w zdrowiu i bezpieczeństwie. Duszpasterze Parafii Smardzowice.

Święta Wielkiej Nocy 2020

Palmowa Niedziela 2019

Wielki Czwartek 2019

Wielki Piątek 2019

Wielka Sobota 2019

Niedziela Wielkanocna 2019

Zapowiedzi Przedślubne

 1. ZGODNIE Z PRAWEM KANONICZNYM I ŻYCZENIEM NARZECZONYCH, ZAPOWIEDZI WYWIESZONE SĄ WYŁĄCZNIE W GABLOTACH PARAFIALNYCH PRZY SANKTUARIUM
 2. Kto wie o przeszkodach związanych z zawarciem sakramentalnego małżeństwa między wymienionymi w gablocie osobami, jest zobowiązany w sumieniu zawiadomić o tym w kancelarii parafialnej.

  „Administrator danych osobowych informuje, że dane osobowe dotyczące zapowiedzi przedślubnych zawarte na stronie parafii pw. MB Różańcowej w Smardzowicach umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą. Takim działaniem można przyczynić się do większej jasności sytuacji prawnej, co z kolei przynieść może pewność u osób bezpośrednio zainteresowanych lub osób trzecich, co do tego, że dane osobowe są przez parafie jako administratorów przetwarzane zgodnie z prawem

Zapraszamy na Nowennę do Matki Bożej Smardzowickiej w każdą środę o godz. 18.00. Istnieje możliwość zamówienia intencji Mszy św. połączonej z nowenną.