KONTAKT
+48 12 389 20 50
 KATEGORIE
 FILTROWANIE

Ważniejsze daty z historii parafii w Smardzowicach

1322 pierwsza wzmianka o istnieniu wsi Smarsovice w dokumencie biskupa krakowskiego Nankera
1325 wykazy świętopietrza przesyłanego do Rzymu zdają się potwierdzać, że Smardzowice były już parafią w dekanacie prandocińskim (od ok. 1335 w dekanacie wysocickim)
1354 wieś Smardzowice, na mocy układu króla Kazimierza Wielkiego z biskupem krakowskim Bodzantą, została włączona do dóbr królewskich i przypisana do starostwa ojcowskiego
1399 w kontekście sporu o dziesięcinę pojawia się pierwsza wzmianka o proboszczu smardzowickim
1571 w miejsce spalonego kościoła wybudowano nowy trzynawowy drewniany kościół p.w. św. Małgorzaty; nowy kościół wybudował Jan Cianowski herbu Prus
XVIw. już pod koniec wieku w kościele jest czczony cudowny obraz Matki Bożej Smardzowickiej
1656 najazd Szwedów - kościół i probostwo zostały zdewastowane, zaś rok później całkowicie ograbione przez Kozaków i Mołdawian
1669 podstarościc ojcowski Mikołaj Bielicki ofiarował srebrno-złote berło do obrazu Matki Bożej, przyozdobionego wcześniej sukienką z lamy, haftowaną złotem i srebrem
1675 uroczyste powołanie bractwa różańcowego i umieszczenie obrazu Matki Bożej w nowym bogato złoconym ołtarzu różańcowym
1680 srebrne korony dla Madonny i Dzieciątka ofiarował podczaszy dobrzyński Jan Dobrzański
1731-48 gruntowny remont kościoła chylącego się ku ruinie przeprowadził ks. Wawrzyniec Rompalski
1737 złodzieje, podkopawszy się do kościoła, ukradli sukienkę, korony oraz cenne wota i kosztowności
1806 początki starań o budowę nowej świątyni murowanej, podjęte przez ks. Z. Wołyńskiego; wojna napoleońska i nowy podział administracyjny po 1815 roku sprawiły, że starania te rozciągnęły się w czasie i zostały zakończone w roku 1821 decyzją odmowną wydaną w Kielcach (Smardzowice należały wówczas do Księstwa Warszawskiego)
1884 biskup Tomasz Kuliński podczas wizytacji postanowił, że w Smardzowicach należy wybudować nowy kościół murowany
1896 parafia Smardzowice liczy 2534 osoby
1899 architekt powiatowy w Olkuszu Klajberg sporządził projekt budowy nowego kościoła w stylu neogotyckim
1902 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zatwierdziło plan budowy kościoła i udzieliło pozwolenia na rozpoczęcie prac
1907 3 kwietnia ks. proboszcz Adam Badowski rozpoczął budowę nowej świątyni; od 1908 roku budowę prowadził ks. Stanisław Raczkowski
1914-18 w czasie I wojny światowej prace przy budowie kościoła zostały przerwane
1918 jesienią, za zezwoleniem biskupa kieleckiego, przeniesiono nabożeństwa do wykończonej nawy nowego kościoła
1922 całkowite zakończenie prac we wnętrzu świątyni; przeniesiony obraz Matki Bożej umieszczono w prowizorycznym ołtarzu
1926 obraz umieszczono w stałym drewnianym ołtarzu z wizerunkiem św. Izydora na zasuwie
1938 drewniany kościół zbudowany przez dziedzica z Cianowic w 1571 roku został w całości przeniesiony do parafii Mostek koło Wolbromia, gdzie służy wspólnocie parafialnej aż do dzisiaj
1959 staraniem ks. proboszcza Michała Samborskiego zbudowano nowy wielki ołtarz z kamienia, a w jego nastawie umieszczono obraz Matki Bożej Smardzowickiej
1969 na prośbę biskupa kieleckiego Jana Jaroszewicza Stolica Apostolska wydała zezwolenie na koronację cudownego obrazu Matki Bożej
1972 27 sierpnia uroczystej koronacji obrazu Matki Bożej dokonał kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Polski i kardynał Karol Wojtyła, metropolita krakowski; obecni byli także: nuncjusz apostolski w Madrycie, arcybiskup Luigi Dadaglio, biskup kielecki Jan Jaroszewicz i 21 innych biskupów; do koronacji przyczynił się nasz rodak pochodzący z Cianowic - ks. prałat Władysław Padacz, kapelan Księdza Prymasa
1973 I Peregrynacja Kopii Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej
1975 4 czerwca zmarł dotychczasowy proboszcz ks. Michał Samborski; 13 lipca parafię objął ks. Piotr Paweł Bugaj
1982 24 września dekretem Prymasa Polski, kardynała Józefa Glempa, główną patronką parafii została ustanowiona Najświętsza Maryja Panna Różańcowa; patronką pozostała też św. Małgorzata, czczona od początku istnienia parafii
1984 1 kwietnia, w czwartą niedzielę Wielkiego Postu, uroczystego poświęcenia kościoła dokonał biskup kielecki Stanisław Szymecki
1984 w czerwcu nieznany sprawca dokonanał kradzieży koron Matki Bożej Smardzowickiej i Dzieciątka Jezus
1986 12 października biskup kielecki Stanisław Szymecki dokonał rekoronacji obrazu; miesiąc przed wyznaczoną datą rekoronacji odnaleziono skradzione korony
1975-2006 dzięki staraniom ks. kanonika Piotra Bugaja kościół został odnowiony i pomalowany
2008 16-18 kwietnia - II Peregrynacja Kopii Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej
2008 17 kwietnia biskup płocki Piotr Libera dokonał błogosławieństwa pomnika Sługi Bożego papieża Jana Pawła II, ufundowanego i wzniesionego z okazji 35-lecia koronacji obrazu Matki Bożej Smardzowickiej
2008 11 listopada kielecki biskup pomocniczy Marian Florczyk dokonał poświęcenia kaplicy Miłosierdzia Bożego w Szczodrkowicach

Ogloszenia-duszpasterskie
Ogłoszenia duszpasterskie
Ogłoszenia Duszpasterskie na Niedzielę Trójcy Świętej
więcej »
Intencje-mszalne
Intencje mszalne
INTENCJE MSZALNE: 20 - 26 MAJA 2024 R.
więcej »
  1  


  KONTAKT
Rzymskokatolicka Parafia Matki Bożej Różańcowej
ul. Kościelna 12
32-077 Smardzowice
tel: +48 12 389 20 50
© 2021 Rzymskokatolicka Parafia Matki Bożej Różańcowej w Smardzowicach
Wykonanie web-market.pl
Strona wykorzystuje pliki cookies.